Bilder

Nr.1  Bygga på en våning  förut – efteråt      /     Aufstockung  vorher  –  nachher

Nr.2 Takläggning med glaserade Lertegel, Gaveltegel och Nocktegel

 

Husfassad     förut  –  efteråt       /     Hausfassade   vorher  –  nachher

 

Takstol och Takomläggning förut – efteråt     /     Dachstuhl und Dachumdeckung

takomläggning med fastebro förut – efteråt  / Dachumdeckung mit Vordach

takomläggning med takkupa förut – efteråt / Dachumdeckung mit Dachgaube

takstol med Betongtegel och takkupa / Dachstuhl mit Betongziegel und Gaube

 

Fastebro    /     Vordach

lite mindre fastebro / kleineres Vordach

 

Carport

dubbel carport

 

Veranda

 

Veranda

altan

innomhus panelväg paneltak och trägolv